Åre Konstförening

Åre konstförening grundades 1977 och är alltså inne på sitt 41:a år. Föreningen vill verka för att konsten ska nå ut till så många som möjligt i Åre kommun. Detta sker genom t ex utställningar, föreläsningar och konstcaféer. Verksamheten är till största delen förlagd till Kulturhuset i Järpen. Denna lokal nyttjas för utställningar, konstcaféer samt viss kursverksamhet.

Konstföreningens styrelse 2018

Åre Konstförenings styrelse består av nio ledamöter. Styrelsen arrangerar bl.a. Konstutbildningar, konstcaféer och utställningar höst och vår, köper in konst och håller i det årliga konstlotteriet vid årsmötet. Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet så kontakta valberedningen.


Marika Wahl-Lindberg

Ordförande

070-3413855

Helena W Göransson

Extern Kassör

070-3130158

Yvonne Grönblad

Ordinarie ledamot

070-6643167

Hans Frieder Radenz

Ordinarie ledamot

0647-611 625

Ann Marie Adler Lingesten

Ordinarie ledamot

0647-611314

Kerstin Lindquist

Ordinarie ledamot

070-633 06 34

Birgitta Granehag Engström

Ordinarie ledamot

070-563 5865

Christer Widegren

Ordinarie ledamot

073-0610668

Elisabeth Ström

Suppleant

070-2764005

Karin Larsson

suppleant

070-3339476

Eva Björklund

Valberedning

070-6624053

Eva-Iréne Hed

Valberedning

070-6275970

Lars Hed

Valberedning

070-1774550© 2010 Åre Konstförening